הפחתת מס שבח

הפחתת מס שבח הוא היטל שנדרש מבעל זכות במקרקעין (דירה, בית קרקע חקלאית וכו') עבור עליית ערך הצפויה לאותו נכס.

המס מוטל כאשר ועדה לתכנון ובנייה מאשרת לבעלי הנכס את השבחת הנכס שימוש חורג או.

במצב כזה נקבע גובה היטל השומה ובעל הנכס רשאי לערער עליו ולנסות להפחית אותו במידת האפשר.

כאן נכנס לתמונה שמאי שקובע מה יהיה גובהו של מס השבח. תכנוני מס שונים מאפשרים למוכר להפחית בשיעור ניכר את התשלום.

לשם כך צריך לבדוק היטב מספר פרטים טכניים הנוגעים לנכס הרלבנטי ורק אז ניתן לקבוע בוודאות האם יש מקום לניסיון להפחית במס השבח.

הפחתת מס שבח
הפחתת מס שבח

בדיקות טכניות

כדי לחשוב על הפחתה מס שבח צריך כאמור לאסוף מידע לגבי הנכס ולגבי המוכר.

אם מדובר בשכיר או עצמאי ולא בחברה, אשר רכש את הנכס לפני 1961 ומכר אותו לאחר 2011 – יש סבירות גבוהה לכך שיוכל להשיג הקלות במס שבח. לשם כך עליו לפנות לעו"ד שעוסק בענייני מקרקעין. כמו כן ניתן לנכות מההכנסה על המכירה שורה ארוכה של הוצאות כמו אגרות, שכר טרחת עו"ד,  משכנתא שטרם נפרעה והוצאות על הגשת ערר על גובה מס השבח. כמובן שיש גורמים הפטורים מתשלום מס שבח כמו מוסדות ציבור ומי שהרוויח מחיזוק הבניין נגד רעיגות אדמה, ובמקרה זה המס כלל לא שולם ובוודאי שלא יופחת.

הוצאות בפינוי שטח חקלאי

מוכרי קרקע חקלאית נדרשים לשלם מס שבח אולם יכולים להפחית אותו באמצעות אזכור ההוצאות הרבות הנוגעות לפעולה זו.

לעתים יש מבנה כלשהו על הקרקע אשר נמכרת לאחר שפונה, והוצאות הפינוי מפחיתות את הרווח ממכירת הקרקע. אותם דברים

אמורים כאשר יש מחלוקת משפטית לגבי הבעלות על הקרקע. מחלוקת כזו מצריכה לעתים התערבות משפטית וחוות דעת של שמאים.

אשר שכר טרחתם מוטל על המוכרים. לפיכך ניתן להפחית את שכר הטרחה מהרווח. הוצאות נוספות מושתות כאשר בעלי הקרקע

מערער על החלטת הוועדת המקומית או המחוזית לתכנון ובנייה במטרה להפחית את גובה המס. גם במקרה זה ההוצאות המשפטיות מוטלות עליו.